مرور برچسب

زبان دوم

یادگیری زبان دوم

یادگیری زبان یا آموزش زبان، جز کلماتی هستند که بیشترین جستجو را در گوگل دارند. اینها را می توان معادل language learning یا language teaching دانست. تصور غالبی هم که وجود دارد این است که زبان شامل تعدادی لغت و قاعده است که ما باید اینها را…