مرور برچسب

زمین دریاچه ی نمک

دریاچه ی نمک خور اصفهان

دریاچه ی نمک خور اصفهان دریاچه ی نمک ،خور بیابانک در استان اصفهان بزرگترین دریاچه ی نمک فصلی در ایران است. این دریاچه یکی از کهن ترین منابع نمک در ایران محسوب میشود،که در ارتفاع 707 متری از سطح دریا قرار گرفته است. 2000کیلومتر مربع وسعت…