مرور برچسب

زنان فراموش شده تاریخ علم

زنان فراموش شده تاریخ علم را بیشتر بشناسیم

در طول تاریخ زنان دانشمند بسیاری دست به اکتشافات مهمی زده‌اند اما چرا تاریخ، نام این زنان بزرگ را به فراموشی سپرده است؟!     محقق و پزشک فرانسوی "مارت گوتیه"(Marthe Gautier)، که هفته گذشته جان خود را از دست داد، یکی از بسیار زنانی بود که