مرور برچسب

زنان و دختران شاه ناصری

گزارش‌هایی از شرح حال زنان و دختران شاه ناصری!

«…از احوالات جویا باشید بحمدالله در زیر سایه همایون قبله عالم، سلامتی حاصل است و به خدمات مرجوعه (مسئولیت‌های مربوطه) مشغول می‌باشم. امروز که دوشنبه بیست و هفتم شهر ربیع‌الثانی است از بابت نقاهتی (بیماری) که به وجود مبارک نواب مستطاب…