مرور برچسب

زندگینامه هانس کریستین اندرسن

هانس کریستین اندرسن “جوجه اردک زشت” که بود؟

 امروز سالروز درگذشت مردی از سرزمین سرد وایکینگ‌هاست؛ مردی که اگر نبود گرمای بسیاری از افسانه‌های فولکلور اروپایی رو به خاموشی می‌رفت. خالق قصه‌های مشهور «بند انگشتی»، «ملکه برفی»، «لباس جدید پادشاه»، «پری کوچک دریایی» که چهره نه…