مرور برچسب

زندگی عاشقانه آندره ژید

زندگینامه آندره ژید

در کتاب‌های درسی‌مان نامش را با مائده‌های زمینی و نوبل ادبی دیده بودیم. او نویسنده بزرگ فرانسه بود که به گروه‌های اقلیت توجه می‌کرد. در داستان‌هایش توجه ویژه‌ای به نابینایان و دگرخواهان داشته است. تاثیر او در سال‌های پس از جنگ جهانی در…