مرور برچسب

سازمان وکالت

نگاهی به تشکیل سازمان وکالت توسط امام یازدهم

در جامعه‌ای که ابراز شیعه‌گری، ارتباط و عرض ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) جرم به حساب می‌آمد و با سخت‌ترین مجازات مواجه می‌شد، امامان معصوم(ع)چگونه با شیعیان خود ارتباط برقرار می‌کردند؟ ضرورت ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان 1-گستردگی و