مرور برچسب

سر غول آسا

تخته سنگ های راز آمیز دوران باستان

در ۱۸۵۰ تخته سنگی از خاک و گل بیرون آمد که شبیه سر غول بود سر‌های غول‌آسا» مشهورترین و شگفت‌انگیزترین آثار باقی‌مانده از این تمدن هستند. اما دلیل ساختن این سر‌ها چه بوده و آن‌ها چه معنایی برای آن مردمان باستانی داشته‌اند؟ از آنجایی که