مرور برچسب

سلسله صفویه

شاه تهماسپ یکم دومین پادشاه سلسله صفویه

شاه تهماسپ یکم (زاده ۳ اسفند ۸۹۲ شه‌آباد، اصفهان – درگذشته ۲۴ اردیبهشت ۹۵۵ قزوین/ ۱۴ فوریه ۱۵۱۴ – ۱۴ مه ۱۵۷۶) پسر ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین پادشاه از سلسله صفویه بود.او پس از مرگ پدر با آشوب داخلی و حمله ازبکان و عثمانیان مواجه شد که…

آیا می دانید محل تدفین پادشاهان ایران از صفویه تا قاجاریه در کجا واقع شده است؟

در این مطلب قصد داریم به قبر پادشاهان ایران زمین از صفویه تا قاجاریه بپردازیم و محل دفن آن هارا بیان و معرفی کنیم.محل دفن  پادشاهان ایران زمین کجاست؟ پادشاهان در زمان حیات شان به مرگ نمی اندیشند اما مرگ آنها و…