مرور برچسب

سوسیالیست

سوسیالیست وطنی

بخش دوم ( آخوند غرب زده ) بلندگوی تقی‌زاده در آشفته‌بازار مشروطیت دوم ایران نو نشریه‌ای بود که در ۷ شعبان ۱۳۲۷ منتشر شد و از آغاز ارگان رسمی فرقه دموکرات بود، اما مقاله‌ها و گزارش‌های آن با مقاصد و اهداف حزب سازگاری داشت. چنان که پس از

گردونه مهر در ایران باستان (خورشید)

گردونه مِهر یک چلیپا با شاخه‌های ۹۰ درجه به سمت راست یا چپ است. که معمولاً با جهت افقی یا گوشه‌هایی با زاویه ۴۵ درجه می‌‌باشد. در شکل هندویی نقطه‌هایی در هر ربع آن قرار می‌‌دهند. واژه سواستیکا swastika از سانسکریت می باشد و آمیزه ای از…