مرور برچسب

سوگلی

سوگلی ناصر الدین شاه

انیس الدوله، یکی از همسران ناصرالدین شاهماجرای جالب انیس الدوله،سوگلی ناصرالدین شاه!قاعدتا آدم فکر می کند ناصرالدین شاه نمی توانسته نسبت به 84 زنش همان عشقی را داشته باشد که عشاق معروف تاریخ دارند. با این حال، بین این 84 زن، یک…