مرور برچسب

سپاه ایران

همه چیز در مورد نبرد گرانیک

اسکندر با ویژگی هایی که از پدرش یعنی فیلیپ به ارث برده بود همیشه جاه طلب و بسیار باهوش بود و طبق گفته های ارسطو که می گفت که آلکساندر (اسکندر) این لیاقت و قدرت آن را دارد که یونانیان را بر بربر ها (پارسیان) مسلط و پیروز گرداند. این آموزش…

همه چیز در مورد جنگ ذوقار یکی از جنگ های خسرو پرویز

جنگ ذوقار (یا نبرد ذی قار) جنگی است میان سپاه خسرو پرویز و قبایل بکر بن وائل. این نبرد در جنوب عراق امروزی در گرفت که امروزه آن منطقه کوفه نامیده می شود. سپاه ایران در این جنگ متشکل از چندین قبائل عرب نژاد بود و تنها گروه کوچکی از این…

پانته آ

او بانوی زیبا و افسونگر شوش بود که در جنگ به دست سپاه ایران اسیر شد و پس از ماجراهایی کوروش او را به شوهرش آبراداتاس رساند و آبراداتاس هم در راه کوروش جان سپرد. کوروش آرامگاهی برای این زن و شوهر ـ پانته‌آ و آبراداتیس ـ ساخت که گفته می‌شود…