مرور برچسب

سیدنی ریلی

“سیدنی ریلی” جاسوسی افسانه ای

“سیدنی ریلی” که گفته می‌شود الهام‌بخش اصلی “ایان فلمینگ” (نویسنده سری داستان های جیمز باند) برای خلق شخصیت “جیمز باند” بوده اغلب به نام “جاسوس جنتلمن” شناخته شده بود.وی به خاطر نوع و روش کار خود به عنوان یک جاسوس حرفه ای یکی از بارزترین…