مرور برچسب

سیلوی تهران

سیلوی تهران؛ ناجی نان در تهران

قبل از آنکه سیلوی تهران در بخش‌های جنوبی تهران ساخته شود، تهران شاهد چند قحطی بزرگ نان بود. نخستین قحطی نان و گندم در تهران، به دوران ناصرالدین شاه بازمی‌گردد. شاه قاجار قصد آن کرده بود که به زیارت عتبات عالیات برود. حسابی پیر شده و این