مرور برچسب

سیم و کابل

آشنایی با تاریخچه سیم و کابل ایران و جهان

تاریخچه سیم و کابل در ایران به سال 1282 باز می‌گردد. در آن سال خرید سیم‌های روکش‌دار و کابل توسط محمد حسین امین الضرب صورت گرفت و سپس در مدت بسیار کوتاهی به ایران وارد شد. امین الضرب به پدر برق ایران معروف می‌باشد. با ورود برق به ایران در