مرور برچسب

سینان

زنان سرباز نامدار : یونان باستان

زنان سرباز نامدار در یونان قدیم. یونانی‌ها همیشه به شجاعت و شهامت و بی‌باکی زن‌ها در جنگ‌ها اذعان داشته و این صفات را در زنان همواره مورد تقدیر و تحسین قرار داده‌اند. الف- آتنه (Atene یا Atenaدر نزد رومی‌ها بنام Minerve) به طور مثال…