مرور برچسب

شاعران معاصر ایرانی

۸ اثر برگزیده و ارزشمند از شاعران معاصر ایرانی

ادبیات فارسی یکی از عناصر مهم فرهنگ ایرانی است. نویسندگان و شاعران ایرانی نه‌تنها در غرب آسیا بلکه در سراسر جهان موردتوجه هستند. در این میان، شاعران معاصر نقش ویژه‌ای در ارتقا ادبیات ایران دارند و شـعرهای بسیار زیبایی سروده‌اند. آشنایی با…