مرور برچسب

شام آخر داوینچی

مرموزترین نقاشی‌های جهان

یکی از ویژگی‌های هنر این است که می‌توان برداشت‌های متفاوتی از آن داشت و با هر بار نگاه کردن به اثر هنری به رازهایی مخفی و تفاسیری جدید دست یافت.