مرور برچسب

شانت الزبیب

۹ مورد از قدیمی‌ترین ساختمان‌های جهان را بشناسید!

اجداد انسان‌های اولیه قبل از اینکه اولین تمدن‌های واقعی را در حدود 3200 سال قبل از میلاد مسیح در بین‌النهرین شکل دهند، برای هزاران سال کوچ‌نشین بودند. اما از زمانی که مردم یکجانشین شدند، آن‌ها سازه‌ها یا ساختمان‌های دائمی بیشتری ساختند.