مرور برچسب

شاهرخ تیموری

شاهرخ تیموری؛ جمیع اضداد

کشمکش جانشینان تیمور لنگ که کمی بعد از مرگش آغاز شد، قلمرو پهناور او را هم به آشوب کشید و هم متلاشی کرد. بخش‌های غربی آن زیر سایه قدرت ترکمان‌های قراقویونلو فرو رفت و نواحی شرقی، فقط بعد از چند سال جنگ و لشکرکشی برای پسرش معین‌الدین…