مرور برچسب

شاهر و شالیم

شاهر و شالیم، خدایان اوگاریتی

شاهر و شالیم/ šahr abd šalim/ خدایان اوگاریتی šhr w slm ، احتمالاً«سپیده دم» و «تاریک_ روشن» با توجه به‌عنوان آن‌ها «ilm n'm wjsm» خدایان بخشنده و مهربان شناخته‌شده‌اند. دربارۀ آن‌ها، اطلاعات زیادی در دست نیست. در بعضی از متون اهدایی و…