مرور برچسب

شاه پهلوی

جشنی که ایرانیان میزبان غریبه بودند

 51سال پیش در چنین روزهایی، محمدرضا پهلوی با برگزاری جشن‌های پرهزینه ۲۵۰۰ ساله، سعی داشت در غیاب مردم و در عین نفرت آنان برای خویش به مشروعیت‌سازی بپردازد، اما این رویکرد به سرعت به ضد خویش مبدل شد و موج انتقاد‌ها در داخل و خارج از آن بالا