مرور برچسب

شهربانو

آیا ازدواج شهربانو دختر یزدگرد سوم با امام حسین(ع) دروغ است یا واقعیت؟

دروغ بزرگ تاریخی، ازدواج شهربانو دختر یزدگرد سوم ساسانی با امام حسین(ع):پس از مرگ پیامبر(ص) دو گروه تلاش میکردند از اسلام به نفع خود بهره برداری کنند . گروه نخست که از بازماندگان کودتاچیانی بودند که حکومت را از علی(ع) ربوده بودند.و…