نگاهی به تمدن‌های قدیمی سوریه

  تمدن إبلا یکی از شهر های باستانی و قدیمی سوریه که به گفته محققان قدمت آن  به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد میرسد، ابلا نام دارد. ظهور و پیشرفت...