مرور برچسب

صدراعظم

توصیف بانوان قاجاری از زبان زنان فرنگی

سفرنامه‌نامه‌نویسان و توریست‌های زن غربی چه نظری درباره زنان ایرانی داشتند؟ یکی از سفرنامه‌نویسان می‌نویسد: «زنان ایران که مهارت فراوانی در تحمل هرگونه تحقیر و سرزنش را دارند و از دور مثل یک بسته لفاف شده به نظر می‌رسند، اگر از گوشه در یا…

قدیمی ترین تکیه تهران

تاریخچه قدیمی‌ترین تکیه تهران معلوم نيست که چه هنگام تأسيس جايي مختص، براي تعزيه‌خواني و نمايش‌هاي مذهبي به مخيله ناصرالدين ‌شاه افتاد. البته اين کار فقط به دست شخصي چون وي امکان‌پذير بود، زيرا اولين و بزرگ‌ترين اتفاقات دورۀ…