مرور برچسب

صلیبیون

نورالدین زنگی

نورالدین زنگی (۱۱۱۸ فوریه ۱۵ می ۱۱۷۴)، از حاکمان تُرک حکومت زنگیان بود که بر سوریه حکومت می‌کرد. او از سال ۱۱۴۶ تا ۱۱۷۴ حاکم بود.نور الدین، پسر دوم از عماد الدین زنگی، او در زمان، جنگهای صلیبی حضور در سوریه بود. پس از مرگ پدرش در ۱۱۴۶،…