مرور برچسب

صندل های توت

صندل های توت عنخ آمون ، حقیقت خنده‌داری را فاش می‌کند

  طی کاوش‌های اخیر باستان‌شناسان، در مورد صندل های توت عنخ آمون متوجه حقایقی بسیار جالب از این فرعون شده‌اند. یکی از هیجان‌انگیزترین اکتشافات تاریخ باستان‌شناسی کاوش مقبره توت عنخ آمون توسط Howard Carter  بوده است. در سال ۱۹۲۰ خبر این کشف