مرور برچسب

صنعت نساجی چین

معرفی تاریخچه ، طرح و نقش فرش دستباف چینی

چین در بافت فرش قدمت طولانی دارد و فرش‌های اصلی که احتمالاً به‌عنوان کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند، به بیش از 2000 سال قبل نیز برمی‌گردند و به‌ عنوان فرش دربارهای امپراتوری مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این حال، در چین هنر گره زدن فرش