مرور برچسب

صنعت چاپ سنتی

ناصرالدین شاه از کجا کتاب می‌خرید؟

   از ابتدا تیمچه‌ به مرکزی برای فعالیت کتاب‌فروشان تبدیل شد. «میرمحمدعلی شیرازی» از اولین کسانی بود که در حدود سال‌های ۱۲۷۰ کتابفروشی بسیار کوچک خود را در این تیمچه راه اندازی کرد تا از پیشگامان نشر و فروش کتاب به ویژه کتاب‌های مذهبی