مرور برچسب

طوبی آزموده

ماجرای زنی که اولین مدرسه دخترانه در تهران را تاسیس کرد

تاریخ ایران در عرصه‌های مختلف مملو از نام زنانی است که زمینه‌های رشد جامعه را فراهم کرده‌اند. در این فهرست زنان نامدار تاریخ ایران اما نام «طوبی آزموده» نیز کمتر شنیده شده است؛ بانویی که نامش با تاسیس اولین مدرسه دخترانه تهران نیز گره

طوبی آزموده و دومین مدرسه دخترانه ایران

در بین زنان فعال دوران مشروطه، نام طوبی آزموده به دلیل تلاشش برای آموزش دختران و زنان ایران، ماندگار شده است. او که دختر مرحوم میرزا حسن خان سرتیپ بود، در سال ۱۲۵۷ هجری شمسی به دنیا آمد .پدرش به علم و تحصیل اهمیت می‌داد و وقتی هم طوبی…