مرور برچسب

عاشورمه

آشنایی با شیخ منصور چچنی

   شیخ منصور چچنی در سال 1732 میلادی متولد شد و همچنین شهید 1794 رهبر مقاومت در برابر لشکرکشی کاترین دوم، ملکه امپریالیسم روسیه در قفقاز (پایان قرن هجدهم) بود.وی هنوز به عنوان یک قهرمان ملی افسانه ای برای مردم چچن در نظر گرفته می شود. در