مرور برچسب

عجیده خانم

ماجرای تحقیر رضا خان در خواستگاری شاه پهلوی از زن عشایر لرستانی

جمعیت عشایر نشین کشور و به ویژه لرستان، در طول تاریخ در دفاع از کشور ایران نقشی اساسی داشته‌اند. زنان و مردان دلاوری که با شجاعت و غیرت در مقابل ظلم و استبداد ایستادگی کرده و خونی دوباره رگ‌های سرزمینشان بخشیده‌اند. در اسناد تاریخی