مرور برچسب

علم تاریخ

علم تاریخ شیرین است

بسیاری از مردم فکرمی کنند که تاریخ خوانی خسته کننده و بی مزه است و به هیچ دردی نمی خورد.باید گفت که بله درست است چرا؟ اینجور که به خوردِ ما داده اند بله .با این شیوه درسی تاریخ در مدارس و آموزش و پرورش و دانشگاه حق هم دارید که تاریخ را خسته…

عقلانیت در تاریخ

معمولا تصور می شود بهترین راه پرهیز از جانبداری در تاریخ این است که از مورخان بخواهیم هنگام بررسی شواهد برای یافتن پاسخ پرسش های خود، بی طرف و مستقل بمانند. ولی از آنجایی که استقلال و بی طرفی را نمی توان تضمین کرد، به نظر من بهترین روش…