مرور برچسب

عمارت بخردی

جاذبه های کمتر شناخته شده ی ایران

«برای آن ها که به دنبال تجربه های جدیداند، ایران کشوری است پر از جاذبه های کمتر شناخته شده که با زیبایی و قدمت تاریخی شان، دیگر مکان های مشهور را به مبارزه می طلبند.»این جمله آغازین گزارشی میباشد که «CNN» با محوریت معرفی پنج مقصد گردشگری کم…