مرور برچسب

عکس عمارت مفخم

کاخ سردار مفخم در خراسان جنوبی

معرفی در دوره قاجار، عمارت مفخم همراه با بناهای دیگری از جمله آیینه‌خانه، کلاه فرنگی، حوضخانه و سردر در باغ بزرگی قرار داشته که مجموعه دارالحکومه مفخم را تشکیل می‌دادند. عمارت مفخم بزرگترین و شاخص‌ترین اثر معماری است که از دوره…