مرور برچسب

عکس های پاسارگاد

تصاویر پاسارگاد، مقبره کوروش بزرگ

مقبره کوروش هخامنشی در پاسارگاد - امروزمقبره کوروش هخامنشی - دور نمامقبره کوروش هخامنشی - نقاشی : جهانگردان در حال بازدیدمقبره کوروش هخامنشی در پاسارگاد - نمای شرقیمقبره کوروش هخامنشی در…