مرور برچسب

فراماسونری

پنج انجمن مخفی که دنیا را از پشت درهای بسته تغییر دادند

این پنج انجمن مخفی، دنیا را از پشت درهای بسته تغییر دادند؛ از اوراکل در دلفی گرفته تا فراماسون ها، فرقه های مخفی و سازمان های مخفی در فرهنگ های مختلف برای هزاران سال وجود داشته اند. جوامع مخفی از زمان ظهور اولین تمدن های بزرگ وجود داشته

فراماسونری در دوره قجار

چکیده:سازمان فراماسونرى‏ ايران كه ناظم الاسلام كرمانى مؤسس آن را ميرزا ملكم خان می داند و نويسندگان انگليسى نيز آن را تأييد كرده‏اند، نقش مؤثرى در تحولات ايران داشته است. این سازمان که در دوران قاجار تحت عنوان فراموشخانه…

نخستین فراماسون ایرانی کیست؟

جلال آل احمد ازجمله روشنفکرانی است که در راستای مقابله با جریان غرب‌زده قلم‌فرسایی کرد و مقابل این جریان ایستاد. او که همواره این جماعت را انسان‌هایی «هرهری مذهب» معرفی می‌کرد، خطر تفکر آن‌ها را برای میهن، بزرگ‌ترین خطر برمی‌شمرد.در…

با نمادهای فراماسونری بیشتر آشنا شوید

فراماسونری به سازمان‌های برادری پراکنده و مستقل گفته می‌شود. این کانونها یک سازمان واحد نیستند و مرکز خاصی در جهان ندارند که آن را ریاست کند.ریشه‌های کهن این کانون‌ها در اروپای غربی (به ویژه انگلستان و فرانسه) است و به پیمان‌های برادری…