مرور برچسب

فرعون های مصر به ترتیب تاریخی

نام فرعون های مصر

نام فرعون های مصر واژه ی قبطی فرعون، لقبی است که برای فرمانروایان شامل پادشاهان مصر باستان و ملکه های حکم فرمایی که سلطنت را به عهده داشته اند، به ‌کار می ‌رود. فرعون در حقیقت فردی بوده است که از سوی خدایان برگزیده شده تا مردم، ارتش،…