مرور برچسب

قانون چای

واقعه چای بوستون

واقعه چای بوستون یک اقدام اعتراضی سیاسی بود که توسط مستعمرات آمریکایی در 16 دسامبر 1773 در بوستون، ماساچوست انجام شد. مستعمره نشینان که در لباس بومیان آمریکایی موهاوک بودند، در اعتراض به مالیات بر چای و انحصار شرکت بریتانیایی هند شرقی در…