مرور برچسب

قبرس شمالی

مهاجرت به قبرس شمالی یا جنوبی؟ کدام بهتر است

درست در جنوب تـرکـیه و در شرق دریای مدیترانه یک کشور زیبای جزیره ای با نام قـبرس وجود دارد. کشور قـبرس پس از استقلال یافتن از استعمار بریتانیا به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم و تبدیل به دو کشور جداگانه تبدیل شد. جمهوری تـرک قـبرس شمالی که…

تاریخ و فرهنگ قبرس شمالی

تاریخ قبرس شمالی به دوران باستان بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون، این منطقه تحت تأثیر فرهنگ‌های مختلف قرار گرفته است. در دوره هلنیستیک، قبرس شمالی تحت حکومت پادشاهی پنتادکتیا قرار داشت و در دوره رومی، به عنوان یکی از شهرستان‌های رومی شناخته