مرور برچسب

قبرس

مهاجرت به قبرس شمالی یا جنوبی؟ کدام بهتر است

درست در جنوب تـرکـیه و در شرق دریای مدیترانه یک کشور زیبای جزیره ای با نام قـبرس وجود دارد. کشور قـبرس پس از استقلال یافتن از استعمار بریتانیا به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم و تبدیل به دو کشور جداگانه تبدیل شد. جمهوری تـرک قـبرس شمالی که…

شورش فنیقیه و قبرس در زمان اردشیر سوم

اردشیر سوم دهمین شاهنشاه هخامنشی بود که از سال ۳۵۸ تا ۳۳۸ پیش از میلاد بمدت ۲۰ سال بر ایران پادشاهی کرد. سلطنت اردشیر سوم، تماماً صرف خوابانیدن شورش‌ها، در ممالک تابعه گردید. مصر که طغیانش همچنان از سالها قبل، ادامه یافته بود، غالباً به…