مرور برچسب

قهوه خانه

قهوه خانه مرکز انقلاب ها در آمریکا و اروپا

ویژگی همه قهوه‌خانه‌های انگلیسی میز‌های مشترکی بود که با روزنامه‌ها و انواع جزوه‌ها پوشانده شده بود و مردم برای بحث و تبادل نظر و حتی نوشتن اخبار دور این میز‌ها جمع می‌شدند. مارکمن الیس، نویسنده کتاب «قهوه‌خانه: یک تاریخ فرهنگی» می‌گوید: