مرور برچسب

قوانین اور-نامّو

قانون اور-نامو، قدیمی ترین قانون حقوقی شناخته شده

قانون اور-نامّو (حدود 2100 تا 2050 پیش از میلاد) کهن‌ترین مجموعه قوانین باقی‌مانده از روزگار باستان در دنیا است. این اثر مجموعه‌ای از قانون‌هایی را در بر دارد که از جانب پادشاه اور، اور-نامّو (فرمانروایی 2047 تا 2030 پیش از میلاد) یا پسرش…