مرور برچسب

لئون تروتسکی

تروتسکی، مردی که با تبرِ یک ایرانی از پا در آمد

لئون تروتسکی leon Trostky یکی از رهبران کمونیست روسیه در یک خانواده ی کشاورز یهودی به دنیا آمد. او در جریان جنگهای داخلی روسیه شوروی در سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۴ با ایفای نقش های حیاتی، به دستور لنین کمیسر جنگ شد و دست به بازسازی ارتش سرخ زد…