مرور برچسب

لامیا

داستان یک روح: فیلینیون و ماچاتس

داستان‌های ارواح برای هزاران سال وجود داشته‌اند، اغلب به شکل‌های مشابه و اغلب با موضوعات یکسانی در بسیاری از کهن‌ترین فرهنگ‌ها دیده می شوند. نویسنده H.P. لاوکرافت زمانی نوشت: «مانند احساسات اولیه انسان، داستان ترسناک به قدمت خود تفکر و…