مرور برچسب

لانه جاسوسی

داستان سفارتخانه ای در نقش مرکز فرماندهی تجزیه طلبان

گذری بر اقدام مشهور دانشجویان پیرو خط امام کرد ها در تاریخ ایران مردم‌شناسان قوم «کرد» را از اقوام اصیل ایرانی می‌دانند که در طول زمان، در پهنه‌ای از فلات غربی آسیا پراکنده شده‌اند. فردوسی در شاهنامه دلیل پراکندگی آن‌ها را فرار ایشان از