مرور برچسب

لباس نو

لباس نو پوشیدن در نوروز

لباس نو پوشیدن در نوروز باور کهنی است که از طبیعت اخذ شده است، چرا که ایرانی‌ها از سبز شدن درختان و نو شدن چهره زمین یاد گرفته‌اند که با آمدن بهار، لباس نو بپوشند و آن را دارای شگون می‌دانند.پوشیدن لباس نو در آیین‌های نوروزی،…