مرور برچسب

لباس یونانیان باستان

۵ لباس معروف یونان باستان!

در طول تاریخ ، هر عصر و دوره ویژگی های خاصی دارد که آن را از بقیه متمایز می سازد. یکی از این ویژگی ها لباسی ست که مردم بر تن می کردند. یونانیان باستان لباسهای دستباف و رنگی  می پوشیدند که از لباس مصریان تاثیر گرفته بودند. با تاریخ ما همراه…