مرور برچسب

لنف ادم

درمان جدید لنف ادم (ورم ) دست و پا

باورش سخت است ، اما بدن شما حدود 60000 مایل رگ را در خود نگه می دارد. قلب به همراه عضلات دیگر ، سیستم گردش خون شما را تشکیل می دهند. این شبکه خون را به گوشه و کنار بدن شما حمل می کند. اما وقتی گردش خون شما ضعیف است ، جریان خون کند یا…