مرور برچسب

لوح های خط میخی

۸مورد از قدیمی ترین نماد های شناخته شده برای بشر

گسترش عشق برای درک کامل اهمیت قدیمی ترین نمادهای شناخته شده برای بشر، ابتدا باید در مورد اینکه یک نماد حتی چیست صحبت کنیم. نماد، در این مورد، فقط نوشتن یا ریاضی نیست، بلکه عمل ایجاد نمایشی از چیز دیگری است، که از نظر روانشناختی یک کشف